بهتر است که بدانید


برای دیدن برنامه کلاسی رشته خود در پیام نور اهواز به ادامه مطلب مراجعه نمایید
(مشکلات قبلی دریافت برنامه کلاسی رفع شده)
تاريخ : یکشنبه بیستم مهر 1393
...ادامه مطلب

برای دیدن برنامه تربیت بدنی خود در پیام نور اهواز به ادامه مطلب مراجعه نمایید
(مشکلات قبلی دریافت برنامه کلاسی رفع شده)

تاريخ : شنبه نوزدهم مهر 1393
...ادامه مطلب
برای دیدن برنامه آزمایشگاه خودتون (در هر رشته ای که هستید) به ادامه مطلب مراجعه کنید
تاريخ : شنبه دوازدهم مهر 1393
...ادامه مطلب

آخرین مطالب

از ما حمایت کنید